Барабан Toshiba 1550/1560 (Fuji)

Барабан Toshiba 1550/1560 (Fuji)