Барабан Sharp Z-50/52 (Fuji)

Барабан Sharp Z-50/52 (Fuji)