Барабан Sharp Z-30/XEROX 5220/520 (Fuji)

Барабан Sharp Z-30/XEROX 5220/520 (Fuji)