Ролик прижима листа RISO RZ А3

Ролик прижима листа RISO RZ А3