Ролик прижима листа RISO RP A3

Ролик прижима листа RISO RP A3